odlučovače tuku

Odlučovač tuku (lapák tuku) je vhodný pro restaurační zařízení, pro jídelny, hotely a všude tam, kde je nutno odloučit tuky od odtékající vody do určitého místa, tj. stávající kanalizace či ČOV.

Funkce odlučovače tuku

Odlučovač tuků je vodotěsná plastová (PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch, kde ztuhne, a zůstane tak tukový škraloup, který je zablokován mezi dvěma soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu. Odlučovač tuku není určen pro odpadní vody. Pro správnou funkci lapáku tuku nesmí být tuky a oleje emulgované (větší koncentrace tenzidů), není tedy vhodné do lapáku tuku svádět vodu z myček.

Provoz a obsluha odlučovače tuku

Před spuštěním odlučovače tuku (lapolu) do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád. Výrobce doporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1x za 3 měsíce (vyčerpání fekálním vozem).

Osazení odlučovače tuku

Odlučovač tuku se osadí do vykopané jámy na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače tuku zásypovou zeminou, nebo se obetonuje, a to za stálého napouštění odlučovače tuku vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. Celoplastové zakrytí odlučovače je pouze pochůzné, ne pojezdové. Na odlučovač tuku je možné dodat i betonové či litinové poklopy, tyto požadavky se se zákazníkem řeší individuálně.

Lapáky tuku

Typové označení lapáku Jídel/den Průtok l/s Rozměry lapáku v mm (d x š x v)
Lapák tuku LTF1 Do 100 1 1000x600x1000
Lapák tuku LTF2 Do 250
2 1500x1000x1000
Lapák tuku LTF4 Do 600
4 2000x1000x1000
Lapák tuku LTF5 Do 1200 5 3000x1000x1500
Lapák tuku LTF6 Do 1800
6 4000x1000x1500

Odlučovače tuku mají průměr potrubí vtoku a odtoku: do 4 l/s DN =110 mm, od 6 l/s DN = 150 mm. Větší odlučovače lze navrhnout individuálně.

Konstrukční řešení:

Lapák tuku do země v samonosném provedení - vhodný do zelené plochy, bez vyššího statického zatížení,  lapák (odlučovač) tuku se pokládá na betonovou desku a poté obsypává zeminou.

Lapák tuku do země k obetonování - vhodný do míst s možným výskytem spodní vody, do míst s vyšším statickým zatížením.

Lapák tuku volně stojící - lapák tuku do vnitřních prostor, lapák tuku se pokládá na betonovou desku (zpevněný) podklad.

lapák tukulapák tuku

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.