pískové filtry

Pískový filtr (zemní filtr) je vhodný jako další dočišťovací prvek odpadních vod, a to zejména za septik nebo za čistírnu odpadních vod. Pískový filtr slouží jako druhý stupeň čištění, funguje na principu koše vyplněného filtrační vložkou, která se postupně obaluje vrstvou biomasy, ta přispívá k procesu čištění. Pískový filtr (zemní filtr)  je určen pod terén a plní funkci samonosné nádrže, to znamená, že pískový filtr (zemní filtr)  stačí obsypat zeminou. Velikost pískového filtru (zemního filtru) záleží na počtu napojených osob (EO). Standardně dodáváme v typizovaných rozměrech (možnost výběru 4 variant).

Popis pískového filtru

Pískový filtr (zemní filtr) je vyroben z polypropylenových desek. Uvnitř nádoby je umístěno rozvodné potrubí, které je v štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Z rozvodného potrubí natéká přečištěná voda ze septiku nebo z čistírny odpadních vod na vlastní filtrační náplň praného písku frakce 2/4. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Celá nádoba pískového filtru (zemního filtru) je zakryta geotextílií.

Osazení pískového filtru

Pískový filtr (zemní filtr) je určen k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno výkopu se připraví betonová deska tloušťky cca 100 - 150 mm. Po usazení pískového filtru (zemního filtru)  se napojí potrubí gravitační kanalizace. Obsyp probíhá při současném plnění zemního filtru štěrkovou náplní tak, aby nedošlo vlivem rozdílných výšek obsypu a filtrační vrstvy k deformaci stěn nádrže. Po obsypání vnějších stěn nádrže filtru, současně s provedenou náplní pískového filtru (zemního filtru), se provede zakrytí filtru geotextilií a následně se provede zásyp zeminou do požadované výše.

Požadavky na obsluhu

Požadavky na obsluhu pískového filtru nejsou příliš náročné, u pískového filtru (zemního filtru) stačí provádět vizuální kontrolu. V případě, kdy kvalita vody vytékající z pískového filtru (zemního filtru) není dostačující, je vhodné vyměnit náplň pískového filtru.

Parametry pískového filtru

Typ pískového filtr PF pro 3-5OS PF pro 5-8OS PF pro 9-12OS
Počet bydlících 3 5 9
Počet dočasně bydlících 5 8 12

Délka (mm)

3200 4000 5000
Šířka (mm) 1000 1200 2000
Výška (mm) 1200 1200 1200
Objem v m3 3,8 5,77 12
Účinnost čištění 95-97% 95-97% 95-97%

 

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.