septiky kruhové

Tříkomorový septik funguje na principu vyhnívání, kdy odpad, který do septiku nateče, se drží v první komoře, kde se postupně rozkládá, poté přepadá do druhé komory, kde nadále probíhá proces vyhnívání, poté do třetí komory a dále do pískového filtru, kde se voda dočistí, anebo do trativodu.

Tříkomorové (dvoukomorové) septiky najdou své uplatnění především v chatových oblastech, nejsou náročné na obsluhu jako např. čistírny odpadních vod.

Osazení septiku

Septik se osadí do předem vykopané jámy na železobetonovou desku (v některých případech není nutné dělat betonový podklad).

Septik se napojí přítokovým a odtokovým potrubím a při postupném naplňování vodou se obsypává zeminou nebo betonem, záleží na zvoleném provedení septiku.

Septik je opatřen vpustí o průměru DN110, 125 nebo 150 a výpustí dle specifikace.

Pro snadnější manipulaci je septik opatřen závěsnými oky.

Velikost septiku záleží na počtu napojených obyvatel, tabulka by Vám měla napovědět, jakou orientační velikost byste si měli vybrat.

Označení septiku Počet obyvatel EO Průtok Objem septiku
Septik 3m3 0-3 0,3 3m3
Septik 5m3 4-7 0,6 5m3
Septik 7m3 8-9 1,2 7m3
Septik 8m3 10-11 1,5 8m3
Septik 10m3 12-15 1,8 10m3
Setpik 15m3 16-18 2,4 15m3

Požadavky na obsluhu septiku

Výhodou septiku jsou nízké náklady na údržbu, nepotřebuje žádný elektrický proud, jako například čistírna odpadních vod, a není nutné ho často vyvážet jako odpadní jímku.

Septik je potřeba alespoň 1x za rok vyvézt fekálním vozem, aby se z něho odsál usazený kal.

U plastových septiků se doporučuje vizuální kontrola 1x za tři měsíce.

Provedení septiku

Septik je proveden jako celoplastová uzavřená nádoba vyrobená z polypropylenových desek o síle 5-25 mm.

Septik je možné udělat buď dvoukomorový, nebo tříkomorový.

Septik je možné vyrobit ve 3 provedeních:

Septik samonosný více info zde

  • Je určen do terénu bez výskytu spodní vody.
  • Stačí jej obsypat zeminou (není zde nutná betonáž stěn).
  • Septik samonosný je vhodný do zelené plochy, bez vyšších nároků na statické zatížení

Septik k obetonování více info zde

  • Je určen do míst, kde je vyšší statické zatížení.
  • Je potřeba jej celý obetonovat.

Septik dvouplášťový více info zde

  • Je určen do míst, kde je vysoký výskyt spodní vody.
  • Meziplášť septiku je potřeba vybetonovat.

 

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.