požární, retenční nádrže

Požární nádrž

Požární nádrž plastová slouží jako zdroj vody tam, kde je nutno soustředit vodu pro požární zásah na jednom místě. Požární nádrž je vhodná využít i tam, kde nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží primárně jako zásobník vody.

Požární nádrž je konstruovaná jako plastová vodotěsná nádrž. Objem (kubatura) požárních nádrží je dle individuálních požadavků investora (do 10m3 do 200m3). Požární nádrž jsou vyráběny jako velkoobjemové a maloobjemové. Požární nádrž je možno opatřit technologickými přepážkami.

Požární nádrž je možno zkonstruovat jako samonosné volně stojící nebo samonosné uložené pod úroveň terénu. Požární nádrž je možno konstrukčně provést jako nádrž k obetonování, kdy je cena výrazně nižší než u požárních nádrží samonosných.

Výroba nádrže a provedení záleží vždy na zvoleném typu nádrže a rozměrech, které jsou požadovány investorem (objednavatelem). Pro výrobu požárních nádrží jsou využiti desky PP (při uložení do země) nebo desky PE, kdy je nádrž volně stojící (materiál odolává +/- teplotám). Při velkoobjemových nádrži se využívají stěnové prvky.

Při usazování požárních nádrží je nutné dodržovat montážní návod výrobce.

Retenční nádrž (jímka)

Retenční jímkajak již z názvu vyplývá retenční jímka (nádrž), slouží k retenci nejčastěji dešťových vod a jejich následnému řízení odtoku do kanalizace. Retenční jímky (nádrže) se budují především proto, aby nezahltili kanalizaci. Retenční jímky (nádrže) se budují především u průmyslových objektů, při výstavbě rodinných domů u rekreačních objektů a dalších objektů.

Retenční jímka (nádrž) je vyrobena z vysoce odolného PP a svařována dle nejmodernějších technologií. Retenční jímka (nádrž) je osazena přítokovým a odtokovým potrubím dle požadavků zákazníka. Dále je osazena revizním otvorem pro kontrolu a vstup do nádrže, dále je možno vybavit hliníkovým žebříkem nebo plastovými nášlapy.

Retenční nádrž (jímku) je možné vyrobit jako volně stojící (umístěnou uvnitř objektu) nebo jako nádrž určenou do země. Nádrže je možné vyrobit v samonosném provedení nebo v provedení k obetonování.

Velikost (objem) retenční nádrže je vždy individuální dle požadavků investora (zákazníka).

Více fotografií retenčních nádrží, požárních nádrží a jiných výrobků naleznete ve  fotogalerii.

požární nádrž, požární plastová nádrž 36m3, retenční nádržretenční nádrž, požární nádrž

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.