přečerpávací jímky

Přečerpávací jímky se používají pro přečerpávání odpadních vod např. u rodinných domů, ale i u větších objektů (bytové komplexy), kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci. Dále u objektů, kde je v obci nebo v její části zbudována tlaková kanalizace. Velikost přečerpávací stanice a její technologické vystrojení je závislé na charakteru objektu. Přečerpávací stanice pro RD jsou standardně vybaveny jedním kalovým čerpadlem. U větších objektů jsou přečerpávací jímky vybaveny dvěma a více kusy kalových čerpadel. U větších přečerpávacích jímek firma nabízí klientům odborné poradenství pro výběr čerpadel a pro velikost přečerpávací jímky, jinak je závazný stavební projekt.

Jak poznat jakou přečerpávací jímku potřebuji?

- základ pří výběru přečerpávací jímky je požadovaný výtlak (dopravní výška), které by mělo mít čerpadlo, dle výtlaku se určí typ čerpadla (firma Špaček plast s.r.o. nabízí typizované přečerpávací stanice, v případě, že Vám nevyhovuje  žádný uvedený typ stačí nás kontaktovat a zaslat požadované parametry)

Typ čerpací jímky Průměr jímky (mm) Výška jímky (mm) Typ čerpadla Výtlka čerpadla Průtok Napětí Cena
ŠPJ-1 1200 1500 Sigma GFDF do 12m 180l/min 230 31090,-
ŠPJ-2 1200 1800 Sigma GFDF do 12m 180l/min 230 33590,-
ŠPJ-3 1200 1800 Sigma EFRU do 80m 39l/min 400 42890,-
ŠPJ-4 1200 2000 Sigma EFRU do 80m 39l/min 400 45190,-

* uvedené ceny jsou bez DPH

V ceně přečerpávací jímky ŠPJ 1-2 je zahrnuto:

- 1x plastová samonosná jímka
- 1x čerpadlo dle zvoleného typu přečerpávací jímky
- 1x havarijní plovák
- 1x výtlačné potrubí vč. zpětné klapky
- 1x signalizace poruchy
V ceně přečerpávací jímky ŠPJ 3-4 je zahnuto:
- 1x plastová samonosná jímka
- 1x čerpadlo
- 1x havarijní plovák
- 1x výtlačné potrubí vč. zpětné klapky
- 1x Ovládací modul
- 1x signalizace poruchy
                                             

Popis přečerpávací jímky

Přečerpávací jímka (čerpací jímka) je konstrukčně řešena jako uzavřená plastová nádoba z polypropylenu. Je zakryta pochůzným poklopem a je vybavena kalovým čerpadlem, to je dodáno dle požadavku klienta, a to především dle požadavku na výkon a dopravní výšku. Přečerpávací stanice (čerpací jímka) je dále uvnitř osazena plovákem, výtlačným potrubím, zpětnou klapkou a  ventilem. Dále je možné také instalovat havarijní plovák se signalizací poruchy čerpadla včetně elektrického rozvaděče.

Přečerpávací jímky jsou standardně o průměru 1m - přečerpávací stanice vyrábíme ve třech možných provedeních. Osazení technologie nedoporučujeme do starých jímek (žump, septiků) a to z důvodu velkého průměru, v tomto případě je velmi malý pohyb hladiny uvnitř nádrže. Žumpy (jímky, septiky) jsou náchylné na tvorbu usazenin, dále se v nich zdržuje větší objem kalu.

Varianty přečerpávacích jímek

Přečerpávací stanice se vyrábí ve třech možných provedeních:

  • Samonosné provedení, které je určeno k obsypu zeminou a do míst, kde nehrozí průnik spodní vody.
  • Dvouplášťové provedení, které je určeno do míst s výskytem spodní vody nebo do míst s vyšším statickým zatížením
  • Provedení k obetonování, které je určeno do míst, kde hrozí vyšší statické zatížení (přejezd automobilem).

Osazení přečerpávacích jímek

Přečerpávací jímky se osazují pod úroveň terénu. Osazení záleží na zvoleném typu přečerpávací stanice.

Zprovoznění přečerpávacích jímek

Po zabudování a propojení přečerpávací jímky na nátkové a odtokové potrubí se připojí čerpadlo (nebo rozvaděč) na přívod elektrické energie.  Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis. 

přečerpávací jímka, přečerpávací stanice, přečerpávací jímka pro RD

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.