čerpadla - čerpadla do septiku

Ponorná čerpadla

Jak správně postupovat při výběru čerpadla?

Zdrojem vody pro RD (2 dospělí, 2 děti) je vrtaná studna o průměru 110 mm (vnitřní průměr pažící trubky), celková hloubka studny je 31 m, dle výkresové dokumentace má být čerpadlo  umístěno v hloubce 28 m pod povrchem. Studna je ve vzdálenosti 40 m od místa instalace tlakové nádoby. Pozemek je v mírném svahu a převýšení mezi studnou a místem pro tlakovou nádobu je 5 m. Požadovaný vypínací tlak u tlakové nádoby je 3,5 bar. (odpovídá to cca 35 m  vodního sloupce). Zapínací tlak je 2 bar. Vydatnost pramene byla zjištěna čerpací zkouškou a je stanovena na 0,62 l/s.

Stanovení dopravní výšky čerpadla pro danou instalaci:

  • Hloubka ponoru: 28 m
  • Svahové převýšení: 5 m
  • Vodorovná vzdálenost: 4 m
  • Požadovaný přetlak: 35 m
  • Celkem: 72 

Pro správnou funkci je tedy nutná instalace čerpadla o dopravní výšce (výtlaku) min. 72 m.

V tomto případě by bylo nejoptimálnější použití ponorného jedno-vřetenového čerpacího soustrojí 1"–EVAU-16 o parametrech:

  • Qr = 0,65 l/s
  • Hmax= 80 m v.s.

Napájení motoru čerpadla lze volit dle požadavků zákazníka resp. dle dostupné rozvodné sítě.

Z hlediska dopravní výšky čerpadlo vyhovuje i s dostatečnou rezervou pro případ případné ztráty výkonu několikaletým opotřebením.

Z hlediska dopravovaného množství je bezpodmínečně nutné instalovat ochranu čerpadla proti běhu bez vody – systém Hlídání hladiny. (viz. odstavec dle obsahu)

Poznámka:
v daném případě by byla instalována tlaková nádoba o objemu 100 L. Tato nádoba má využitelný objem pouze cca 26 L – jde o objem vody, který vyteče z nádoby v intervalu mezi zapnutím (2 bar) a vypnutím (3,5 bar). Nemá tedy smysl čerpadlo zapínat dříve, než se ve vrtu vytvoří dostatečná zásoba vody pro jedno sepnutí čerpadla, tj. 3 m vodního sloupce ve vrtu.
Výška 3 m vodního sloupce ve vrtu 110 mm = cca. 28 L vody.

Dále nabízíme kalová čerpadla.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

+420 606 626 185 (8,00 - 15,30)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.