kanalizace - roury KG

Oblast použití

Systém kanalizačního potrubí z PVC-U pro ležatou kanalizaci se používá pro beztlakovou dopravu splaškových a dešťových vod, kde maximální teploty kapalin nebo okolí nepřesahují trvale 50 °C. Lze jej použít pro stavbu stokových sítí a kanalizačních přípojek jednotné nebo oddílné soustavy na poddolovaném nebo sesuvném území. Pro uložení kanalizačních řadů v zatěžovaných komunikacích se s výhodou používá potrubí KG SN8.

Dopravovaná média:

• splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody 
• většina běžných chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromě silně oxidujících kyselin jako HNO3 apod.) 
• vodné roztoky zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů 
• benzín, oleje 
• vzduch o nízkém tlaku 
• rozsah pH roztoků 2-12

Nelze dopravovat:

• aromatické a chlorované sloučeniny 
• kapaliny s trvalou teplotou nad 50°C.

Zabýváme se také výrobou redukce, drenážní roury, kolena, odbočky a zátky a víčka

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.