bakterie - bakterie do septiků

Bioenzymy do jímek, septiků a žump

Biologické bakterie jsou vhodné k likvidaci organických nečistot v SEPTICÍCH, ŽUMPÁCH, SUCHÝCH ZÁCHODECH a DOMOVNÍCH ČOV. 
Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají organické látky a omezují zápach. Biologické bakterie nejsou nijak škodlivé pro člověka ani pro zvířata. Díky biologickým bakteriím probíhá biologický rozklad.

Využití v septicích a žumpách:

Po pravidelných měsíčních aplikacích bakterií se objem septiků a žump rozloží na kalovou vodu a pokud má septik přepad, odteče do kanalizace. Tím se zamezí vyvážení septiku a sníží se četnost vyvážení a manuálního čištění. V případě, že septik přepad nemá, usazený kal je zkapalněný a nezapáchá. Přípravek je vhodné používat po celý rok, i v zimním období, neboť obsah septiku v zimě nezamrzá.

Využití v suchých záchodech:

Po nalití do suchého záchodu začnou bakterie s rozkladem a sníží se nebo úplně zmizí nepříjemný zápach. K úplnému rozložení exkrementů včetně toaletního papíru dochází za 2 až 3 měsíce. Je důležité suchý záchod alespoň 1 x týdně prolít vodou, aby bakterie na povrchu neusychaly.

Návod k použití:

Obsah s bakteriemi sáčku rozpusťte a rozmíchejte ve 2l teplé vody (30 – 40st. C ) a nechte cca 15 – 30 min aktivovat za občasného míchání. Poté roztok použijte přímo do septiku, žumpy. Pravidelné měsíční dávky pomohou zajistit nezapáchající a bezproblémový provoz systému. Rozmíchaný roztok použijte max. do 1 hod. od začátku přípravy.
Měsíční dávka pro septik do obsahu 5m3 je 100g.
Pro nastartování procesu biologického čištění v septiku o objemu do 5m3 doporučujeme během prvního měsíce použít zvýšené množství přípravku, a to 2 balení BIO-P1 měsíčně a nebo po 1 balení každých 14 dní. Nadále aplikovat do septiku 1 balení (100g) 1 x měsíčně.

Důležitá upozornění:

- bakterie rozmíchejte v umělohmotné nádobě nekovovým předmětem
- roztok s biologickými bakteriemi aplikujte na noc nebo nejlépe na víkend
- min. 24 hod. po aplikaci nepoužívejte žádné chemické, dezinfekční a bělící přípravky, kyseliny, louhy, jejichž použití zásadně snižuje účinnost přípravku
- skladujte na suchém místě, chraňte před zmrznutím.

Dále nabízíme bakterie do potrubí, bakterie na tuky, bakterie do kompostů.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.