jímka na dešťovou vodu - nádrž dvouplášťová

Nádrže na dešťovou vodu – dvouplášťové

- dvouplášťové nádrže jsou určeny k použití v exteriéru pod úrovní okolního terénu. Jsou určeny do míst s vyšším statickým zatížením nebo do míst s výskytem spodní vody

- dvouplášťové výrobky mohou být umístěny pod nebo v blízkosti komunikací, opěrných zdí a podobných těles. Sílu a provedení betonáže je nutno uzpůsobit požadovanému zatížení. Minimální síla betonáže stropu je 12 cm, síla betonáže stěn je určena vzdáleností plášťů nádrže

- základní poklop je nepochozí a je zajištěn proti odejmutí samořeznými šrouby, na přání vyrobíme poklop vyztužený

- nádrže jsou určeny na skladování odpadních a dešťových vod. Pokud nebylo určeno jinak, nejsou určeny pro akumulaci pitné vody, ropných nebo chemických látek

- při manipulaci s výrobkem se vyvarujte prudkých nárazů, především za nižších teplot hrozí proražení materiálu.

Montážní návod nádrže na dešťovou vodu -  dvouplášťová

- vykopejte stavební jámu, jámu zvětšete proti rozměrům nádrže o 20 cm z každé strany. Je-li během instalace ve výkopu voda, je nutno ji po celou dobu odčerpávat, aby se zamezilo pohybu nádrže

- dno a strop nádrže vyarmujte zavlečením ocelových prutů síly 8 mm do připravených otvorů

- do jámy nalejte řídký beton min. výšky 12 cm a nádrž do něj usaďte vyarmovaným vnějším žebrováním dna

- dno do betonu důkladně zhutněte, nejlépe zevnitř nádrže. Poté do nádrže napusťte 10-15 cm vody pro její fixaci. Pro lepší fixaci můžete vsypat 10 cm suchého betonu mezi pláště

- na nádrž připojte přítokové, případně odtokové potrubí a jiné armatury

- do vnitřních vzpěr vložte otvorem ve stropě nádrže armovací drát síly 8mm a vybetonujte je! Beton uvnitř vzpěr důkladně zhutněte

- nádrž začněte napouštět vodou a současně vysypávat suchým betonem bez ostrých kamenů prostor mezi plášti. Betonáž provádějte postupně po vrstvách cca 40 cm denně. Hladinu vody udržujte asi 20 cm nad betonem. Nádrž napouštějte co nejvýše. Nedoporučujeme zalití nádrže z mixu během jednoho dne

- po vytvrdnutí betonu ve vzpěrách přebetonujte také strop nádrže. V případě potřeby pojezdu vozidly nad 3,5t nebo v případě zásypu vyššího než 50 cm minimální betonáž výšky 12 cm adekvátně zvyšte  požadovanému zatížení

- nádrž nechte napuštěnou, dokud beton nevyzraje, poté je možno zasypat také stropní desku. Následně je možno nádrž vypustit a běžně používat.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.