jímka na dešťovou vodu - nádrž samonosná

Nádrž na dešťovou vodu – samonosná

- nádrž určená do zelených ploch bez dodatečného zatížení, bez výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy, nádrž je pouze pochozí, umístění je min. 1m od základu staveb

- základní poklop je  nepochozí a je zajištěn proti odejmutí samořeznými šrouby, na přání zhotovíme poklop vyztužený

- nádrž na dešťovou vodu je určena na skladování dešťové vody, není určena pro akumulaci pitné vody

- při manipulaci s výrobkem se vyvarujte prudkých nárazů, především za nižších teplot hrozí proražení materiálu

Montážní návod nádrže na dešťovou vodu – samonosné

- vykopejte stavební jámu, tu zvětšete o 200mm z každé strany

- na dno jámy připravte armovanou betonovou desku min. síly 10cm, pro nádrže nad 8m3 síly 15cm

- po zatvrdnutí desky nádrž na desku postavte

- na nádrž připojte přítokové, případně odtokové potrubí a jiné armatury

- do vnitřních vzpěr vložte otvorem ve stropě nádrže armovací drát síly 8mm a vybetonujte

- nádrž začněte napouštět vodou a současně obsypávat pískem nebo tříděnou zeminou. Hladina vody by měla být cca 20cm nad aktuální výškou obsypu. Nádrž napouštějte až po spodní hranu odtoku, případně přítoku, poté nádrž zasypejte do úrovně stropní desky. Zeminu kolem nádrže nehutněte strojně. K obsypu nepoužívejte jílovitou zeminu.

- vykopanou zeminou zasypejte stropní desku tak, aby revizní komínek s poklopem vystupoval cca 5cm nad okolní terén a nevnikala do něj povrchová voda. Zásyp zeminou nesmí přesáhnout 30 cm. Potřebu vyššího překrytí konzultujte s výrobcem!

- nádrž nechte napuštěnou, dokud okolní zemina volně nesedne. Poté je možno nádrž vypustit a běžně používat.  

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.