jímka na dešťovou vodu - nádrž k obetonování

Nádrže na dešťovou vodu – k obetonování

- nádrže k obetonování jsou určeny k použití v exteriéru pod úrovní okolního terénu

- jsou určeny do míst s vyšším statickým zatížením nebo do míst s jílovitým podložím bez výskytu spodních vod

- výrobky k obetonování mohou být umístěny pod nebo v blízkosti komunikací, opěrných zdí a podobných těles

- sílu a provedení betonáže je nutno uzpůsobit požadovanému zatížení, minimální síla betonáže stěn a stropu nádrží je 12 cm

- základní poklop je nepochozí a je zajištěn proti odejmutí samořeznými šrouby, na přání zákazníka vyrobíme poklop vyztužený

- nádrže jsou určeny na skladování odpadních a dešťových vod, pokud nebylo určeno jinak, nejsou určeny pro akumulaci pitné vody, ropných nebo chemických látek

- při manipulaci s výrobkem se vyvarujte prudkých nárazů, především za nižších teplot hrozí proražení materiálu.

Montážní návod nádrže na dešťovou vodu -  k obetonování:

- vykopejte stavební jámu a tu zvětšete proti rozměrům nádrže o 200 mm z každé strany

- na dno jámy připravte armovanou betonovou desku min. síly 10 cm. Pro nádrže nad 8m3 síly 15 cm.

- strop a stěny nádrže vyarmujte zavlečením ocelových prutů síly 8 mm do připravených otvorů.

- po zatvrdnutí desky ji zbavte cizích předmětů a nádrž na ni dnem postavte. Pokud se v jámě vyskytuje spodní voda, je nutno použít nádrž do těchto míst určenou, a to nádrž dvouplášťovou

- na nádrž připojte přítokové, případně odtokové potrubí a jiné armatury

-  do vnitřních vzpěr vložte otvorem ve stropě nádrže  armovací drát síly 8mm a vybetonujte je! Beton uvnitř vzpěr důkladně zhutněte

- nádrž začněte napouštět vodou a současně obsypávat suchým betonem bez ostrých kamenů. Obsyp betonem provádějte postupně po vrstvách cca 40 cm denně. Hladinu vody udržujte asi 20 cm nad betonem. Nádrž napouštějte co nejvýše. Nedoporučujeme zalití nádrže z mixu během jednoho dne

- po vytvrdnutí betonu ve vzpěrách přebetonujte také strop nádrže. V případě potřeby pojezdu vozidly nad 3,5t nebo v případě zásypu vyššího než 50 cm minimální betonáž výšky 12 cm adekvátně zvyšte  požadovanému zatížení

- nádrž nechte napuštěnou, dokud beton nevyzraje, poté je možno zasypat také stropní desku. Následně je možno nádrž vypustit a běžně používat

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.