septiky hranaté - hranatý k obetonování

Tříkomorový biologický septik k obetonování je vhodný především k přečišťování odpadních splaškových vod. Provedení k obetonování je zejména vhodné do míst, kde se očekává zvýšené sttické zatížení - septik bude usazen v příjezdové cestě, septik bude usazen v blízkostí pozemní komunikace nebo v místech kde hrozí větší zatížení na plášť septiku.

Usazení tříkomorového septiku k obetonování 

Tříkomorový septik se usazuje na připravenou betonovou desku o síle minimálně 10cm. Po položení septiku na betonovou desku se napojí septik na přivodní a odtokové kanalizační potrubí. Dále při postupném napouštění vodou se plášť obsypává betonem (žebry septiku je nutné protáhnout armaturu). Hladina vody by měla být vždy o 30cm vyšší než výška obsypu betonem. 

Provoz septiku

Biologický septik je vhodné kombinovat s biologickými bakteriemi, které přispívají k rozkladu pevných částic. Bakterie je možné zakoupit společně se septikem za zvýhodněnou akční cenu. 

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.