septiky hranaté - hranatý samonosný

Septik v hranatém samonosném provedení je vhodné především do míst, kde nejsou požadavky na přílišné zatížení, to znamená, není vhodný do míst, kde by mohl být pojižděný osobními automobily či jinou těžší technikou. Biologický septik - konstrukce samonosná je vhodná především do zelené plochy.

Biologický septik je uvnitř rozdělen do tříkomorového systému, kde probíhá proces přečištění odpadních vod. Septik je možné také udělat ve dvoukomorovém provedení. Biologický septik je opatřen vtokovým a odtokovým potrubím. Přívodní potrubí přivádí odpadní vody do první komory septiku, kde dojde k oddělení hustých částic, poté voda pokračuje přes otvor v přepážce do druhé komory, kde dále probíhá vyhnívací proces, přečištěná voda odtéká ze třetí komory pomocí odtokového potrubí. Revizním otvorem je možné kontrolovat hladiny ve všech třech komorách. 

Postup usazení:

Hranatý biologický (tříkomorový) septik se usazuje na připravenou betonovou desku o síle alespoň 10-15cm s armaturou. Po usazení plastového septiku na desku se napojí přívodní a odvodní potrubí. Po napojení se může přejít k obsypávání biologického septiku, septik je vhodné při obsypávání plnit současně vodou. Po obsypání pláště se zahrne i strop tříkomorového septiku, v případě že je septik uložen ve větší hloubce je možné donastavit revizní otvor.

Provoz septiku:

Provoz septiku je popsán v úvodní sekci septiky hranaté. Pro správné fungování biologického septiku je vhodné přidávat biologické bakterie a vizuálně kontrolovat usazený kal v komorách.

Parametry septiku:

Rozměry septiku lze na přání upravit. Septik je možné vyrobit dle Vašich požadavků.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.