Tipy a triky

Jak vyřešit na chalupě či chatě odpady pokud není k dispozici kanalizace??

Nejvhodnějším řešením na chatu (rekreační objekt) je jímka nebo tříkomorový septik společně s pískovým filtrem. U jímek je nevýhodou nutnost vyvážení při naplnění, ideální velikost jímky pro rekrační objekt je jímka o objemu 4-6m3, záleží ovšem na frekvenci využívání objetku. Při výstavbě jímky stačí pouze ohláška na stavebním úřadě, není nutné stavební povolení. Dalším řešením je zmiňovaný tříkomorový septik, výhodou septiku je jeho nenáročnost na údržbu. Septik funguje na principu vyhnívání, kdy se odpadní voda v jednotlivých komorách zbavuje kalu a poté odtéká nejlépe do pískového filtru, kde se odpadní voda dočistí. Ke stavbě septiku s pískovým fitlrem je zapotřebí stavební povolení a k vypouštění vod je potřeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

tříkomorový septik, septik na chatu či chalupupískový filtr jako další stupeň dočištění za septik

Kam s odpadní vodou???


Koupili jste rodinný dům a řešíte jak nakládat s odpadní vodou?? Tento článek by vám měl přiblížit problematiku jak s odpadními vody nakládat.

Vhodným řešením pro rodinný dům je zřízení čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod pracuje na aerobním (provzdušňování) procesu. Čistírna odpadních vod dosahuje až 97% účinosti přečíštění odpadních vod. ČOV musí fungovat pravidelně, aby nedocházelo k degeneraci bakteriálního čisticího roztoku. Odpadní vod z čisírny lze zachytávat v jímce a následně použít na zálivku nebo vsakovat na pozemku. Při zřízení čistírny odpadních vod je nutné mít projekt a projít procesem schvalování na stavební úřadě a mít souhlas vodoprávního úřadu.

Dalším řešením je pořízení jímky (žumpy). Do žumpy se jímá odpadní voda (proto název jímka), která do ní gravitačně nátéká, při jejím naplnění je potřeba zajistit vyvezení fekálním vozem, cena za vývoz fekálním vozem se standardně pohybuje okolo 1000,-Kč, fekální vůz poté odpadní vodu odveze do místní čistírny odpadních vod. Výhodou vybudování jímky je jednoduchý úřední proces, stačí pouze ohláška na stavením úřadě.

Dalším řešením je použítí septiku s pískovým filtrem, princip tohoto čištění je popsán v předcházejícím článku.

Rozhodli jste vybudovat septik s pískovým filtrem pro 4člennou rodinu??  V tomto článku se dozvíte jak správně postupovat při usazení.

Dle výpočtu by velikost septiku pro 4členou rodinu měl být septik o velikosti 3m3 nebo septik o velikosti 4m3 a k tomu písková filtrace PF pro 3-5Os. pro dočištění odpadních vod vytékajících ze septiku.  Pro septik je nutné vyhloubit jámu  o rozměru cca 2x2 (d x š), hloubka záleží na hloubce uložení odpadního potrubí vedeného do septiku. Pro pískový filtr je nutné připravit jámu o rozměrech 3,5m x 1,5m (d x š), hloubka opět závisí na uložení septiku.

Po vykopání jámy na septik a pískový filtr (dobrý bagrista by měl být schopen obě jámy vykopat do 4hodin) se připraví jak pod septik, tak pod pískový filtr betonová deska o tloušťce 10-15cm, betonovou desku necháme alespoň jeden den vyzrát.  Po vytvrdnutí desky se může přejít na usazení septiku a pískového filtru, septik se posadí na betonovou desku a připojí se odpadní potrubí k septiku. Septik propojíme s pískovým filtrem. Po propojení odpadních potrubí se začne septik obsypávat zeminou (v případě samonosného provedení) nebo betonem (v případě septiku k obetonování nebo dvouplášťového) při postupném plnění vodou. Pískový filtr se naplní ve třech vrstvách filtračním pískem (frakce 2-4mm) a štěrkem (frakce 8-16mm) a zakryje geotextílii.

Rozhoduji se mezi jímkou samonosnou, jímkou k obetonování a jímkou dvouplášťovou. Jakou mám zvolit?

Správný typ jímky je nutné zvolit dle místa, kde bude jímka uložena. Při výběru je nutné brát ohled jestli jímka bude v blízkosti příjezdové cesty, jestli v místě instalace jímky se vyskytuje spodní voda nebo jestli jímku budujete na pozemku, kde je jílovitá půda.

Nejjednodušší montáž je u jímky samonosné, jímky samonosné se usazuji nejčastěji na betonovou desku a poté se obsypou zeminou (nejlépe pískem). Jímky samonosné se usazují především do zelené plochy, kde nejsou nároky na pojezdovost jímky. Jímka samonosná splňuje pouze požadavky na porůznost (při zásypu stropu zeminou max . 30cm).

V případě, že budujete jímku v těsné blízkosti příjezdové cesty, je dobré se rozhodovat mezi jímkou k obetonování a jímkou dvouplášťovou. Jímky se ukládají na betonovou desku a poté se betonuje plášť jímky včetně stropu (v případě, že se přes jímku bude přejíždět osobním automobilem nebo se jímka ukládá do velké hloubky). U jímky dvouplášťové je výhodou vnější plášť není nutné řešit „šalování“ beton se jednoduše lije do mezi pláště jímky.

Pokud je na pozemku vysoká hladina spodní vody je nejvhodnějším řešením použít jímku dvouplášťovou. Jímka dvouplášťová má zajištěné dno žebry (vyžebrováné dno se vkládá do čerstvého betonu dojde k fixaci dna). Po uložení jímky na betonovou desku se vysype mezi plášť jímky betonem. Jímky dvouplášťové odolávají tlakům spodní vody.

Jak vybrat a poznat správný materiál na jímku, septik, žumpu nebo bazén?

V praxi se jímky, septiky, žumpy, bazény a další plastové výrobky vyrábějí mnoha technologickými způsoby z širokého spektra rozličných materiálů. Jak tedy vybrat ten správný materiál na Vaši plastovou nádrž? My se Vám tímto krátkým článkem pokusíme tuto problematiku alespoň lehce osvětlit.

Je vůbec podstatné zajímat se o materiál, ze kterého je nádrž vyrobena?

Rozhodně! Stejně jako ve všech výrobních odvětvích i zde platí, že se vyrábí z materiálů rozličné kvality, vlastností a způsobu použití. A podobně jako papír se i plast recykluje. A stejně jako byste si netiskli rodinnou fotografii, kterou chcete dlouho zachovat, na recyklovaný papír, vyvarujte se i nákupu nádrží z recyklovaného plastu. Takovýto nákup se totiž může z počátku jevit jako výhodný, za několik let však Vaše radost z výhodného nákupu může být ta tam a jímku budete pořizovat znovu, přesto, že jste čekali, že Vám bude sloužit po celý život.

Jak poznám recyklovaný plast od kvalitního plastu?

Tuto informaci by Vám měl poskytnout především sám výrobce nádrží. Nespoléhejte se však vždy na korektnost takto poskytnutých informací. V zásadě platí, že kvalitní plast má bílou nebo šedivou barvu, která je přirozenou barvou plastu po jeho zpracování. Plasty, které mají barvu hnědou nebo černou jsou poté prakticky vždy recyklátem – plast totiž při dalším tepelném zpracování tmavne a tmavne. Pozor! Toto ale neplatí vždy. Plasty se totiž různě dobarvují a to situaci může komplikovat. V 90% případů však toto pravidlo platí. Níže Vám přinášíme podrobnější přehled nejčastěji používaných druhů plastu. Po jeho přečtení by Vám měla být celá problematika jasnější.

Na co dalšího si dát při volbě plastu pozor?

V zásadě byste si měli dát pozor na to, že daný plast je chemicky odolný vůči látkám, které budou s jímkou v kontaktu. Dále si dejte pozor na teplotní rozpětí, kterému bude nádrž vystavena a zda plast takovéto teplotní rozpětí snáší. Posledním bodem k ostražitosti je potřeba UV odolnosti materiálu. Pokud bude nádrž vystavena přímému slunečnímu svitu, konzultujte vždy odolnost materiálu vůči UV záření. Slunce by Vám totiž mohlo nádrž během několik málo let zničit.

Polypropylen homopolymer

Zásadní předností polypropylenu homopolymeru je, že je zdravotně nezávadný. Hledáte-li tedy nádrž na pitnou vodu nebo jiné plastové výrobky do použití v potravinářství, může pro Vás být právě tento materiál ideální volbou. Přirozená barva tohoto plastu je bílá až béžová, ale může být prakticky libovolně dobarvován. Tento plast se běžně používá s UV stabilizací i bez UV stabilizace. Vždy tedy vybírejte podle konkrétního umístění plastového výrobku. Materiál disponuje vysokou pevností, tuhostí i tvrdostí. Opatrně však v aplikacích, kde se budou teploty pohybovat kolem nebo pod bodem mrazu. V těchto teplotách materiál křehne a stává se náchylným na poškození nárazy. Plast disponuje také výbornou chemickou odolností vůči rozličným látkám.

Polypropylen konstrukční

Konstrukční polypropylen je vyráběn extruzní technologií jako homogenní nelehčené desky. Je vyroben ze 60% PP granulátu a 40% PP drtě, která vzniká jako technologický odpad vznikají při výrobě desek. Použitím materiálů pouze jednoho druhu jsou garantovány definované vlastnosti desek a tím jejich výborná svařitelnost. Desky jsou bez UV stabilizace a jejich použití je tak vhodné především pro podzemní instalace (jímky, septiky, žumpy, nádrže na dešťovou vodu) nebo vnitřní instalace do sklepů, budov či výrobních hal bez přímého slunečního svitu. Plast má přirozeně šedou barvu, je dobře chemicky odolný, ale není schválen pro styk s pitnou vodou nebo potravinami.

Polypropylen technický

Oproti PP konstrukčnímu je technický polypropylen vyroben ze 100% PP drtě, která však není získávána jako technologický odpad z výroby desek, ale jedná se o vykoupené odřezky konstrukčního PP z provozů, kde jsou desky zpracovávány na finální výrobky. Svařitelnost těchto desek je poté ovlivněna čistotou těchto odřezků, která často nebývá dobrá. U těchto desek tak nelze garantovat jejich definované vlastnosti ani svařitelnost. Výskyt nečistot a různých příměsí společně s různými druhy pomletých plastů tak určují tento plast především k použití malých nezatěžovaných součástí technologických celků. Plast má přirozeně hnědou nebo černou, která je však často dobarvována, především na oranžovou. Desky jsou dobře chemicky odolné, ale nemají povolení pro styk s pitnou vodou nebo potravinami.

Polyethylen PE-HD

Vysokohustotní polyethylen PE-HD má dobré vlastnosti v pevnosti, tuhosti i tvrdosti. Ne však takové, jako polypropylen. Materiál je velmi dobře chemicky odolný a používá se tedy často v agresivních prostředích. Desky PE-HD je možno opatřit UV stabilizací. Největší devizou tohoto materiálu je jeho vysoká rázová pevnost, tzn. odolnost vůči nárazům. Díky možnosti opatřit je UV stabilizací a vysokou rázovou pevností je tedy vhodný především pro venkovní instalace. Základní barva je černá, ta je však často dobarvována.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.